Bổ Tỳ Dưỡng Cốt Thái Dương

50.000

Bổ Tỳ Dưỡng Cốt Thái Dương giúp cơ thể tiêu thức ăn, mau đói, thèm ăn, ăn khỏe hơn, giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hóa.