Nano curcumin Metaherb

240.000

Sản phẩm nano curcumin đạt kích thước nhỏ từ từ 70-120nm. Ở kích thước này curcumin phân tán trong nước tăng độ hòa tan lên 7500 lần so với curcumin thường, sinh khả dụng lên tới 95%, mang lại hiệu quả sử dụng gấp 42 lần curcumin thường.

Danh mục: