Viên Tiểu Đường Nobel Sao Thái Dương 180 viên

450.000

  • Hỗ trợ hạ đường huyết
  • Giảm nguy cơ biến chứng của bệnh tiểu đường
  • Hỗ trợ bảo vệ gan